Menu główne


Sekcje zrzeszone w SGiE


Informacje


28-02-2011
Wystąpienie do Ministra Aleksandra Grada w sp. prywatyzacji spółek energetyczynych
W prasie branżowej, a także wśród pracowników reprezentowanych przez związki zawodowe w sektorze energetyki pojawiły się poważne wątpliwości dotyczące planowanych prywatyzacji spółek energetycznych. Niepokojąca jest atmosfera dotycząca planowanej prywatyzacji, a w rzeczywistości przejęcia Grupy Kapitałowej ENEA S.A. przez państwową firmę francuską - EdF. Zaniepokojenie pracowników budzi zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, gdyż nie jest pewne, że inwestor będzie realizował tak potrzebne inwestycje w sieci przesyłowe, a co za tym idzie prywatyzacja nie spowoduje rozwoju spółki i wprowadzania do energetyki nowoczesnych technologii, a jeśli już takie zrealizuje to zapłacą za nie odbiorcy energii z zachodniej Polski.
24-02-2011
Pismo w sprawie sprzedaży kontrolnego pakietu akcji ENEA S.A.
W dniu dzisiejszym, tj. 24 lutego 2011r. Przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” skierował sprawę trwającego procesu sprzedaży kontrolnego pakietu akcji ENEA S.A. należącego do Skarbu Państwa do następujących osób: Pana Gen. bryg. Krzysztofa Bondaryka – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego; Pana Pawła Wojtunika – Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego; Pana Jacka Jezierskiego – Prezesa Najwyższej Izby Kontroli; Pani Julii Pitery – Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Opracowania Programu Zapobiegania Nieprawidłowościom w Instytucjach Publicznych; Pana Andrzeja Seremeta – Prokuratora Generalnego
23-02-2011
Projekt uchwały Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych w sprawie europejskiej polityki klimatycznej
NSZZ „Solidarność” na posiedzeniu Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych w dniu 17.02.2011 r. przedstawiła projekt uchwały w sprawie europejskiej polityki klimatycznej. Projekt został przyjęty do dalszych prac.
23-02-2011
Odpowiedź Ministerstwa Skarbu Państwa w sprawie prywatyzacji ENEA
Odpowiadając na Pana pismo z dnia 14.01.2011 r. dotyczące prowadzonego procesu prywatyzacji ENEA S.A., uprzejmie informuję, iż określone art.61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. z 2001r., nr 112, poz.1198) prawo obywatela do uzyskiwania informacji podlega ograniczeniom wskazanym w przepisach prawa.
02-02-2011
Pismo Związków Zawodowych z ENEA skierowane do Posłów RP ws. ENEA
Pismo Związków Zawodowych z ENEA skierowane do Posłów RP ws. "prywatyzacji" ENEA
02-02-2011
List otwarty Przewodniczącego Zarządu Regionu Płockiego oraz prośba o wsparcie działań Zarządu Regionu
Przewodniczący Zarządu Regionu Płockiego - Wojciech Kępczyński zwraca się z prośbą do wszystkich członków NSZZ Solidarność o poparcie działań Zarządu Regionu, mających na celu wymuszenie na władzach Państwa Polskiego zwrot majątku utraconego w czasie stanu wojennego, który wyrokiem Społecznej Komisji Rewindykacyjnej nakazywał Wojewodzie jego spłatę.
01-02-2011
Stanowisko ws. krucjaty polityków i pracodawców przeciwko związkom zawodowym.
Rada Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "S" w dniu 31.01.2011r. przyjęła Stanowisko ws. krucjaty polityków i pracodawców przeciwko związkom zawodowym.
01-02-2011
Stanowisko ws. światowej kampanii antywęglowej
W dniu 31.01.2011r. w Katowicach Rada Sekretariatu przyjęła Stanowisko w sprawie światowej kampanii antywęglowej.
17-01-2011
Pismo do Ministra Skarbu Państwa - Aleksandra Grad
Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ "S" skierował do Ministra Skarbu Państwa - Pana Aleksandra Grad, pismo z prośbą o odpowiedź na pytania związane m.in. ze zmianami w procesie wyboru inwestora strategicznego dla ENEA S.A.
25-11-2010
Ankieta ws. realizacji pakietu prywatyzacyjnego
2 grudnia br w Elektrowni Połaniec ma odbyć się podsumowanie realizacji pakietu prywatyzacyjnego. W podsumowaniu ma wziąć udział wysoki przedstawiciel Zarządu GDF SUEZ, w związku z tym aby poznać jak naprawdę ludzie oceniają inwestora, MOZ NSZZ „Solidarność” zwróciła się do Zarządu Elektrowni „Połaniec” o umożliwienie przeprowadzenia anonimowej ankiety wśród pracowników na terenie zakładu.
17-11-2010
Interpelacja i odpowiedź Ministra Skarbu Państwa Pana Aleksandra Grada ws. realizacji pakietu Socjalnego w Elektrowni Połaniec SA.
W załączeniu przesyłam kopię interpelacji i odpowiedzi Ministra Skarbu Państwa Pana Aleksandra Grada ws. realizacji pakietu Socjalnego w Elektrowni Połaniec SA.
10-11-2010
Stanowisko nr 7 XXV Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność"
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” ocenia, iż GDF SUEZ Energia Polska S.A., inwestor Elektrowni Połaniec, jest najgorszym zagranicznym inwestorem w sektorze paliwowo – energetycznym w Polsce.
08-11-2010
Stanowisko KK nr 17/10 ws. łamania przez rząd zasad dialogu społecznego
Krajowa NSZZ „Solidarność” protestuje przeciwko kolejnemu złamaniu przez rząd porozumień zawartych w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno – Gospodarczych.
08-11-2010
Stanowisko KK nr 16/10 ws. sytuacji osób najuboższych
Odrzucenie przez Radę Ministrów porozumienia zawartego w czerwcu 2010 roku w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych (Uchwała nr 37 TK) dotyczącego uprawnień do ubiegania się o pomoc społeczną to kolejny dowód przerzucania kosztów kryzysu na najsłabsze grupy społeczne.
04-11-2010
Posiedzenie Rady Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność"
W dniu 15 listopada 2010 r. o godz. 10.00 w siedzibie Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” ul. Floriana 7, Katowice, sala 27 odbędzie się posiedzenie Rady SGiE.
27-10-2010
List Otwarty do Pana Rafała Zasuń Dziennikarza Gazety Wyborczej
Odnoszę się do artykułu umieszczonego w Gazecie Wyborczej z dnia 27 października 2010r. pod tytułem „ Solidarność” z Kulczykiem w walce o Eneę.
27-10-2010
Projekty Uchwał na XXV KZD NSZZ zgłoszone przez Radę SGiE NSZZ
XXV Krajowy Zjazd Delegatów uznaje, iż GDF SUEZ inwestor Elektrowni Połaniec jest najgorszym zagranicznym inwestorem w sektorze paliwowo-energetycznym w Polsce i postanawia umieścić tego inwestora na pierwszym miejscu na czarnej liście inwestorów w Polsce.
15-10-2010
List otwarty do Premiera RP w sp. prywatyzacji ENEA
Z informacji prezentowanych w mediach wynika, że Minister Skarbu Państwa w procesie prywatyzacji ENEA prowadzi negocjacje z dwoma francuskimi podmiotami z udziałem rządu francuskiego. Sekretariat Górnictwa i Energetyki „Solidarność” wielokrotnie wypowiadał się, że prywatyzacja polegająca na przekazaniu kontroli nad strategicznymi podmiotami obcemu rządowi jest nie od przyjęcia. Jeżeli coś ma być w rękach państwa, powinno to być państwo polskie, na rząd którego mamy wpływ jako obywatele.
24-09-2010
Wspólne oświadczenie dotyczące propozycji Komisji UE dla rozporządzenia Rady w sprawie pomocy dla węgla kamiennego.
Propozycja Komisji UE dotycząca rozporządzenia Rady w sprawie pomocy państwowej dla ułatwienia zamykania niekonkurencyjnych kopalń węgla kamiennego z dnia 20 lipca 2010r doprowadzi w wielu krajach członkowskich do konfliktów społecznych. ZZG w Polsce, NSZZ „Solidarność” i IG BCE (Przemysłowy Związek Zawodowy Górnictwo, Chemia, Energia) wypowiadają się wspólnie za przedłużeniem rozporządzenia dotyczącego pomocy państwa dla górnictwa węgla kamiennego. Byłoby ono istotnym elementem przewidywalnej i skoordynowanej polityki gospodarczej i socjalnej, zabezpieczającej zaopatrzenie w energię dzięki własnym surowcom, wzmacniającej zaufanie społeczeństwa, podwyższające popyt i zabezpieczające miejsca pracy w realnej gospodarce.
23-09-2010
Stanowisko KK nr 14/10 ws. sprzedaży przedsiębiorstw sektora paliwowo energetycznego
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zwraca się do rządu RP o zaniechanie w dalszych projektach sprzedaży sektora paliwo – energetycznego działań groźnych dla państwa i polskich pracowników. Rząd Premiera Donalda Tuska ogłosił sprzedaż sektora energetycznego, w tym zakładów energetycznych, elektrowni, zakładów dystrybucji energii. Najczęściej do zakupu tego rodzaju firm zgłasza się kapitał zagraniczny.

Idź do strony: [ « ]  1 | 2 | 3 | ... 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32   [ » ]

Multimedia

Licznik odwiedzin: 1981382
©  Wszelkie prawa zastrzeżone   SGiE 2011
Strona korzysta z plików cookie w celach czysto statystycznych.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ