Menu główne


Sekcje zrzeszone w SGiE


Informacje


06-10-2011
Pismo do Premiera RP
Szanowny Panie Premierze, Mając na uwadze Pańską deklaracje złożoną podczas spotkania z nasza delegacja w dniu 30 czerwca 2011 r. w sprawie powołania eksperckiego zespołu związkowo-rządowego, zwracamy się o podjęcie pilnych działań mających na celu wywiązanie się strony rządowej z wymienionych obietnic.
06-10-2011
Spotkanie Rady KSMB NSZZ „Solidarność” z Prof. dr hab. Jerzym Żyżyńskim – kandydatem na posła do Sejmu z ramienia PiS w Centrum Konf
3 października br. odbyło się spotkanie Rady Krajowej Sekcji Materiałów Budowlanych NSZZ „Solidarność” grupującej przedstawicieli Solidarności ze wszystkich cementowni i wapienników na które zaprosiliśmy Profesora Jerzego Żyżyńskiego, polskiego ekonomistę członka naszego związku przy Uniwersytecie Warszawskim. W spotkaniu wziął również udział Przewodniczący Sekretariatu Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ „Solidarność” Kol. Zbigniew Majchrzak oraz Przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” Kol. Kazimierz Grajcarek. W spotkaniu wziął również udział Poseł Sławomir Kłosowski, członek naszego związku oraz Dariusz Kucharewicz -Przewodniczący Komisji MOZ NSZZ „Solidarność” przy Elektrowni Opole.
08-09-2011
Powstał zespół ekspercki
Komisja Krajowa NSZZ Solidarność powołała zespół ekspercki, którego celem jest analiza społeczno-gospodarczych skutków wdrożenia unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego. W skład zespołu, oprócz przedstawicieli związku, weszli polscy naukowcy specjalizujący się m.in. w kwestiach zmian klimatu, ekologii oraz eksperci z zakresu gospodarki i finansów. - 30 czerwca w Warszawie premier Donald Tusk zapowiedział, że powstanie wspólny zespół rządowy-związkowy, który zajmie się pracami związanymi z możliwością weryfikacji i renegocjacji pakietu energetyczno-klimatycznego.
07-09-2011
lista sojuszników rośnie -
Akcja „TAK DLA WĘGLA. STOP ŚWIATOWEJ KAMPANII ANTYWĘGLOWEJ” trwa. Lista naszych sojuszników cały czas rośnie! Dziękujemy za wsparcie.
05-09-2011
Zielony węgiel
W połowie czerwca odbyła się w Oslo VI Konferencja Ministerialna ds. ochrony lasów w Europie. „Impreza” najwyraźniej była bardzo niewygodna dla lobbystów unijnego pakietu energetyczno-klimatycznego, bo raport opublikowany z tej okazji doczekał się w mediach jedynie kilkuzdaniowych streszczeń. I nie dziwi mnie to, gdyż uzmysławia nam, że alarm, który podnoszą apostołowie tak zwanej zielonej energii, jest fałszem, a siły przyrody w zwalczaniu emisji CO2 nie przeskoczy żaden projekt czy pakiet klimatyczny wymyślony przez człowieka.
17-08-2011
Stanowisko Prezydium KK nr 160/11
Dla członków NSZZ „Solidarność” jest rzeczą haniebną, by najwyższe organy naszego państwa - kraju o długoletniej tradycji walki o wolność i niepodległość - wspierały swoimi działaniami reżimowy rząd Łukaszenki. Przekazanie przez Prokuraturę Generalną informacji o polskim prywatnym koncie bankowym Alesia Bialackiego lidera Wiesny (organizacji pomagającej osobom represjonowanym przez rząd na Białorusi i ich rodzinom) jest działaniem nie mającym żadnego usprawiedliwienia
16-08-2011
Informacja z Regionu Mazowsze NSZZ "S
W imieniu organizatora XXIX Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę w dniach 17- 18 września 2011 r. zwracamy się z prośbą o przesłanie do Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”, niżej wymienionych informacji dotyczących :
09-08-2011
Prawa Pracowników w Egipcie nadal są łamane.
W ostatnim raporcie do periodyku Przegląd Polityki Handlowej (WTO), MKZZ potępia łamanie praw do zakładania organizacji i wolności stowarzyszeń w Egipcie. „Ten raport zwraca uwagę na poważne ograniczenie w przepisach prawnych i w praktyce w odniesieniu do prawa zrzeszania się w związki zawodowe, układów zbiorowych pracy i strajków” mówi Sharan Burow, Sekretarz Generalny MKZZ, dodając „Podczas rewolty mieszkańcy Egiptu utorowali drogę do stworzenia niezależnych związków zawodowych, jednakże jeszcze długa droga przed nimi”.
09-08-2011
Archiwa Komisji Krajowej NSZZ "S"
Komisja Krajowa prowadzi Archiwum, z którego zbiorów korzysta bardzo wiele osób zainteresowanych historią NSZZ „Solidarność”. Archiwum gromadzi i kompletuje wszelką dokumentację dotyczącą działalności Związku. Wobec powyższego zwracam się z prośbą do wszystkich, którzy chcieliby przekazać zbiory prywatne, regionalne lub branżowe dotyczące wszelkiej działalności Związku od jego powstania do dziś, o przekazanie ich do naszego Archiwum.
30-06-2011
WSPÓLNE WSTĘPNE STANOWISKO
WSPÓLNE WSTĘPNE STANOWISKO Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”, Związku Zawodowego Górników w Polsce i Związku Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego dotyczące: możliwości eksploatacyjnych gazu łupkowego w Polsce
22-06-2011
Sekretarz Generalny ICEM przemawia podczas Międzynarodowej Konferencji Pracy
Dnia 8 czerwca 2011 ROKU, podczas Posiedzenia Plenarnego 100 sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy, Sekretarz Generalny ICEM Manfred Warda wezwał do akcji poświęconej nietrwałym formom zatrudnienia pracowników zdrowia i bezpieczeństwa w przemyśle górniczym. Zwrócił uwagę na łamanie praw pracowników Holcim w Indiach oraz nadużycia stosowane wobec pracowników sektoru szkła w Meksyku
22-06-2011
STOP ŚWIATOWEJ KAMPANII ANTYWĘGLOWEJ
Żądamy natychmiastowego wycofania się z pakietu klimatyczno-energetycznego jako ekonomicznie nieuzasadnionego, społecznie szkodliwego i nieskutecznego.
22-06-2011
Jarosław Grzesik – nowym szefem górniczej Solidarności
Jarosław Grzesik, został nowym przewodniczącym Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”. Na 80 delegatów, którzy brali udział w głosowaniu 79 poparło jego kandydaturę. Zastąpił Dominika Kolorza, który zrezygnował z tej funkcji w związku z wyborem na stanowisko przewodniczącego Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „S”.
17-06-2011
Pismo przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "S" do Dyrektora Generalnego Międzynarodowego Biura Pracy
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, związku reprezentującego 668.000 członków i działającego od 1981 r., wnosi skargę na Rząd Rzeczypospolitej Polskiej z powodu braku właściwego stosowania w ramach polskiego prawodawstwa Konwencji nr 87, 98 i 135 Międzynarodowej Organizacji Pracy.
17-06-2011
Protest w sprawie Inowrocławskich Kopalń Soli Solino SA
W dniu 14.06.2011 r. przed Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy odbył się protest zorganizowany przez związki zawodowe działające w Inowrocławskich Kopalniach Soli Solino SA
09-06-2011
Uchwała Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nr 16/11
UCHWAŁA KK nr 16/11 ws. skutków wprowadzenia pakietu klimatyczno - energetycznego do gospodarki Polski
09-06-2011
Uchwała Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nr 15/11
UCHWAŁA KK nr 15/11 ws. oświadczenia Ministra Skarbu Państwa na temat niepowoływania przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej KGHM SA
03-06-2011
Tegoroczna edycja Nagrody Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej
Uprzejmie informuję, że Główny Inspektor Pracy uruchomił tegoroczną edycję Nagrody Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej przyznawanej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie: nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, prewencji zagrożeń zawodowych, wynalazczości, projektowania bezpiecznych technik i technologii, a także popularyzacji zdrowia, bezpieczeństwa i prawa pracy.
03-06-2011
Negocjacje ponadnarodowego porozumienia pracowników koncernu GDF Suez
Do Europejskich Federacji EMCEF, EPSU oraz EMF zwrócił sie zarząd GDF Suez aby rozpocząć negocjacje mające na celu osiągnięcie ponadnarodowego porozumienia pracowników koncernu GDF Suez. W związku z tym sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ `Solidarność` afiliowany w EMCEF wyraził zgodę na przystąpienie federacji do negocjacji i nominował do grupy negocjacyjnej panią Joannę Dróżdż przewodniczącą MOZ NSZZ `Solidarność`Pracowników Elektrowni Połaniec i Spółek Zależnych.
17-05-2011
IV edycji konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom
Już po raz czwarty rusza ogólnopolska Akcja Certyfikacyjna Pracodawca Przyjazny Pracownikom. Akcja, pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, ma na celu promowanie w zakładach pracy dobrych praktyk współpracy - w duchu dialogu - związku zawodowego z pracodawcą, dla jak najlepszego rozwoju firmy i osiągania jak najlepszych zysków, co leży w interesie zarówno pracodawców jak i pracowników.

Idź do strony: [ « ]  1 | 2 | 3 | ... 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32   [ » ]

Multimedia

Licznik odwiedzin: 1911667
©  Wszelkie prawa zastrzeżone   SGiE 2011
Strona korzysta z plików cookie w celach czysto statystycznych.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ