Menu główne


Sekcje zrzeszone w SGiE


Informacje


30-01-2012
Komentarz do felietonu Pana Bogdana Marcinkiewicza - Posła do Parlamentu Europejskiego
Dziękuję Panu Posłowi za felieton. Cały ten tekst dedykuję politycznie poprawnym politykom, którzy swoje zaangażowanie polityczne bardziej kierują w stronę Brukseli niż w stronę gospodarki polskiej.
30-01-2012
Czarne złoto Antypodów
Autor: Bogdan Marcinkiewicz Poseł do Parlamentu Europejskiego Australijski boom w górnictwie nabiera rozpędu. W obliczu kryzysu w Europie i USA skala inwestycji przyprawia o zawrót głowy. Wartość projektów infrastrukturalnych i inwestycji szacuje się na 112 miliardów dolarów australijskich. Działania te mają na celu między innymi zbudowanie linii kolejowych i portów. Wszystko to ma zaspokoić apetyt Chin i Indii na węgiel i rudę żelaza. Produkcja ma zostać zwiększona kilkunastokrotnie.
30-01-2012
STANOWISKO KK nr 6/12 ws. konsolidacji rejonów energetycznych
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” protestuje przeciwko planom konsolidacji Rejonów Energetycznych PGE Dystrybucja S.A.
30-01-2012
UCHWAŁA KK NR 3/12 w sp. podatku od niektórych kopalin
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” stanowczo protestuje przeciwko rozwiązaniom zawartym w ustawie o podatku od niektórych kopalin, przedstawionym przez Ministra Finansów, gdyż naruszają one zasady stabilności i równości podmiotów gospodarczych wobec prawa.
20-01-2012
Wystąpienie przew. SGiE NSZZ
Na dzisiejszej konferencji zajmiemy się promowaniem powstawania „zielonych miejsc pracy". Mówimy o „zielonych miejscach pracy", które mają powstać na świecie w ramach dostosowania gospodarki świata do zmian klimatycznych a w Unii Europejskiej w ramach pakietu klimatyczno - energetycznego.
19-01-2012
Akcja zbierania podpisów pod wnioskiem referendalnym dotyczącym wieku emerytalnego
Nadal trwa akcja zbierania podpisów pod wnioskiem referendalnym dotyczącym wieku emerytalnego. Dlatego przypominamy, że na karcie do głosowania powinny znaleźć się dane (czytelne) imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL i podpis. Akcja trwać będzie do 3 lutego 2012. Przypominam również przewodniczącym Sekcji krajowych zrzeszonych w Sekretariacie Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” o przygotowaniu na posiedzenie Rady SGiE NSZZ „S” w Warszawie tj 23.01.2012 r. danych dotyczących ilości zebranych podpisów pod wnioskiem referendalnym dotyczącym wieku emerytalnego.
19-01-2012
Spotkanie w Wyższym Urzędzie Górniczym
W dniu 17.01.2012 r. w Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach odbyło sie spotkanie prezesa oraz wiceprezesów WUG ze związkami zawodowymi. Tematem spotkania była m.in. ustawa prawo geologiczne i górnicze i przepisy wykonawcze, stan bezpieczeństwa i higieny pracy w 2011 r, kierunki działalności nadzoru górniczego w zakresie poprawy bezpieczeństwa i profilaktyki chorób zawodowych w 2012 r, oraz przedstawienie przez przewodniczących kluczowych problemów dotyczących bezpieczeństwa i warunków pracy w kwk.
18-01-2012
POGOTOWIE STRAJKOWE W SKGRM NSZZ "S"
KOMUNIKAT Nr 1 z dnia 17.01.2012 r. w sprawie ogłoszenia POGOTOWIA STRAJKOWEGO w strukturach związkowych Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarność w KGHM Polska Miedź S.A.
18-01-2012
Akcja zbierania podpisów pod wnioskiem do KRRiT w sp. Telewizji TRWAM
Jako obywatel i szef Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” zwracam się do wszystkich członków, jak i sympatyków o to, aby poparli akcję zbierania podpisów pod wnioskiem do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o przyznanie Telewizji Trwam należnego miejsca na tzw. multipleksie.
18-01-2012
Pismo do Jana Dworaka w sp. TV Trwam i Radia Maryja
W imieniu struktur branżowych NSZZ „Solidarność" zwracamy się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o przyznanie TV TRWAM i Radiu MARYJA należnego im miejsca na tzw. multipleksie. Przypominamy, że mamy szczególne prawo, aby w tej sprawie zabrać glos bo to NSZZ „Solidarność" walcząc o zmiany demokratyczne w Polsce domagała się zawsze wolności słowa, wolności głoszenia poglądów - przede wszystkim w mediach.
18-01-2012
PSE Operator S.A. pracodawcą wspierającym inicjatywy swoich pracowników.
Zarząd PSE Operator S.A był pracodawcą wspierającym działalność Rady Kobiet SGiE NSZZ Solidarność na spotkaniu ICEM w Argentynie. Promowanie i wspieranie rozwoju pracowników Grupy Kapitałowej Operator, jest przykładem prowadzonej przez PSE Operator S.A. w ramach swojej działalności, idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Idea ta oznacza zaangażowanie się przedsiębiorstwa do przyczyniania się do rozwoju ekonomicznego przy równoczesnym prezentowaniu szacunku dla ludzi, społeczności lokalnych , narodów i środowiska. Zarząd PSE Operator S.A. wspierając działalność społeczną swoich pracowników w międzynarodowych strukturach, daje wyraz swojej wrażliwości na sprawy, które oddziałują na życie i oczekiwania społeczne.
09-01-2012
Przypomnienie o aktualizacji danych o stanie Związku
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” działając na podstawie § 41 ust. 1 Statutu NSZZ „Solidarność” wprowadza zasady zbierania i aktualizacji danych dotyczących liczebności i stanu organizacyjnego terytorialnych oraz branżowych jednostek Związku
04-01-2012
Konfederatka - Przyjaciel Pracodawcy
Pracodawca Rzeczypospolitej Polskiej honorują Kazimierza Grajcarka „Konfederatką – Przyjaciel Pracodawcy” w kategorii Związki Zawodowe. Za umiejętne łączenie charyzmy związkowego lidera z rozumieniem nadrzędnych interesów polskiej gospodarki. Za trudny ale nacechowany odpowiedzialnością dialog.
03-01-2012
Spotkanie z GIP
Dnia 28.12.2011 r. przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” - Kazimierz Grajcarek, wiceprzewodniczący SGiE NSZZ „S”, przewodniczący Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „S” - Jarosław Grzesik oraz wiceprzewodniczący SGiE NSZZ „S”, przewodniczący Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ „S” - Wojciech Ilnicki spotkali się z Panią Anną Tomczyk - Główną Inspektor Pracy. Podczas spotkania omówione zostały sprawy związane z analizą czasu pracy górników w podziemnych zakładach górniczych, zmęczenie pracowników jako jedna z przyczyn wypadków oraz zmiana sposobu badania atmosfery kopalnianej w miejscu pracy.
13-12-2011
Zakończył się szczyt COP 17
Zakończył się szczyt COP 17 w Durbanie. Nasze wnioski w zdecydowanej większości zostały zrealizowane. Czekamy na szczegółowy opis stanowisk z Durbanu. Zachęcam do zapoznania się ze stroną internetowa COP 17.
12-12-2011
Minister Jacek Rostowski wydał rozporządzenie, które zakłada usypianie psów po zakończeniu pracy w Służbie Celnej, gdy te nie trafią do nowego właściciela. W przypadku, kiedy jego dotychczasowy przewodnik nie będzie mógł się nim zająć, a nie znajdzie się dla niego nowy opiekun, zwierzę zostanie uśpione. W nowych przepisach nie przewiduje się leczenia, zapewnienia opieki, wyżywienia dla psa, który przeszedł na emeryturę. Zastanawiam się,
22-11-2011
Decyzja Prezydium KK nr 197/11 ws. propozycji przedłużenia protokołu z Kioto
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” opowiada się przeciwko podpisywaniu nowych wiążących porozumień dotyczących dalszych redukcji emisji gazów cieplarnianych po roku 2012 do momentu wywiązania się z wszystkich przyjętych przez sygnatariuszy Protokołu z Kioto zobowiązań. Opowiadamy się za działaniami na rzecz rozszerzenia realizacji Protokołu z Kioto na te państwa, które nie zrealizowały przyjętych zobowiązań oraz te, które dotychczas nie były zobowiązane do redukcji emisji, a są znaczącymi emitentami gazów cieplarnianych. Jesteśmy przekonani, że taki poszerzony o nowe kraje Protokół z Kioto powinien wiązać wszystkie gospodarki świata, bowiem jak pokazuje dotychczasowe doświadczenie, nawet największe poświęcenie tylko części państw nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Jednocześnie widzimy konieczność i deklarujemy gotowość udziału w pracach nad modyfikacją unijnej polityki klimatycznej, która zapewniłaby uwzględnienie specyfiki gospodarek poszczególnych państw.
22-11-2011
Decyzja Prezydium KK nr 196/11
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” opowiada się przeciwko obciążeniu transportu morskiego i lotniczego nowym podatkiem od emisji w celu zasilenia funduszu Green Climate Fund. Do momentu wykonania zobowiązań podjętych w ramach protokołu z Kioto przez wszystkich jego sygnatariuszy, UE nie powinna podejmować żadnych nowych zobowiązań, tym bardziej jeśli ich skutkiem ma być spadek konkurencyjności przedsiębiorstw unijnych, jak to ma miejsce w tym przypadku, lub jeśli wprowadzenie nowych przepisów może spowodować retorsje ze strony krajów trzecich.
18-10-2011
Po wyborach
Już po wyborach. Znamy wszystkie wyniki i wiemy na ile sprawdziły się przewidywania a na ile nie. Moim zdaniem wybory wygrała partia antypracownicza i to pracownicy sami sobie zgotowali ten los. Jest to nowe wyzwanie dla Związków Zawodowych i my, jako związkowcy musimy się przyjrzeć, dlaczego pracownicy wybrali do rządzenia Partię, która zabiera im prawa dawno wywalczone przez Związki Zawodowe.
07-10-2011
Posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników
Dziś w Warszawie obraduje Zespół Trójstronny do spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników.

Idź do strony: [ « ]  1 | 2 | 3 | ... 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32   [ » ]

Multimedia

Licznik odwiedzin: 1911150
©  Wszelkie prawa zastrzeżone   SGiE 2011
Strona korzysta z plików cookie w celach czysto statystycznych.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ