Menu główne


Sekcje zrzeszone w SGiE


Informacje


23-08-2012
Solidarność związkowa potrzebna w Zimbabwe.
135 pracowników państwowej użyteczności publicznej Zimbabwe, ZESA zostało zawieszonych na czas nieokreślony bez prawa do wynagrodzenia i innych świadczeń w dniu 17 lipca po tym, jak zagrożono strajkiem w dniu 10 lipca 2012. Przesłuchania dla tych pracowników, co zgodnie z prawem powinno nastąpić w terminie 14 dni od ich zawieszenia, były ciągle przekładane i miały rozpocząć się dopiero w dniu 16 sierpnia 2012. Wśród zawieszonych pracowników jest Przewodnicząca Energy Workers Union ZEWU Angeline Chitambo wraz z dwoma innymi urzędnikami Samorządowców Związkowych Dennis Mukote oraz Tariro Shumba. Grożą im kary finansowe odmienne od reszty pracowników, obciążani są odpowiedzialnością jako przywódcy związków zawodowych. Rozprawa Angeline Chitambo, która jest również członkiem Komitetu Wykonawczego IndustriALL, została odroczone do 28 sierpnia.
23-08-2012
Protestujący górnicy w Kopalni Marikana w RPA ostrzelani przez Policję.
W Republice Południowej Afryki w kopalni Marikana doszło do tragedii. Podczas strajku policja otworzyła ogień do górników z kopalni platyny Lonmin. Najprawdopodobniej około 10 osób straciło życie. Kopalnia Lonmin stała się miejscem rosnącej przemocy i zastraszania pracowników w tym roku, głównie z racji braku scentralizowanej struktury negocjacji w Izbie Górnictwa dla górnictwa platyny jak ma to miejsce w przypadku górnictwa węglowego czy złota. Podobna sytuacja jest w kopalni Impala Platinum. IndustriAll Global Union potępiło taktykę lokalnego zarządzania Lonmin, wskazując ją jako przyczynę tragedii. IndustriAll wzywa również Izbę Górnictwa do zaspokojenia potrzeby scentralizowanych układów zbiorowych pracy w sektorze platyny aby uniemożliwić firmom łamanie praw związkowych i zamykając przestrzeń dla takich jednostronnych destrukcyjnych działań za które pracownicy płacą swoim życiem.
16-08-2012
Solidarność związkowców z całego świata dla zwolnionych pracowników Consolidated Edison w Nowym Jorku.
Dostaliśmy informację wraz z podziękowaniami za solidarne wsparcie, że udało się wczoraj zakończyć czterotygodniową blokadę członków związku zawodowego UWUA w korporacji Consolidated Edison! Blokada jest zawieszona a wszyscy członkowie związku wracają do pracy, UWUA i zarząd osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie nowej umowy związkowej. Przełom w negocjacjach pojawił się gdy gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo osobiście interweniował wczoraj i zażądał, aby strony spotkały się w biurze w Nowym Jorku w celu rozwiązania blokady i negocjacji. Ponownie zadziałała siła solidarności związkowej łącząca związki z każdego zakątka świata.
03-08-2012
Odpowiedź Kancelarii Prezydenta RP na Stanowisko VI Kongresu Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” .
Potwierdzamy wpływ pisma z dnia 1 czerwca 2012 r. (data wpływu – 11 czerwca 2012 r.) skierowanego do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Zostało ono przekazane do naszego Biura celem udzielenia odpowiedzi. Z uwagą zapoznaliśmy się ze stanowiskiem VI Kongresu Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” dotyczącym polityki rządu w dziedzinie zwalczania bezrobocia i łagodzenia jego skutków.
03-08-2012
Cofamy się do PRL!
Oświadczenie przewodniczącego NSZZ „Solidarność" Piotra Dudy w sprawie przyjęcia nowelizacji ustawy o zgromadzeniach przez Senat RP
31-07-2012
Uchwała Konferencji-Debaty pt. Węgiel-skarb czy przekleństwo...
Uchwała Konferencji - Debaty pt. Węgiel - skarb czy przekleństwo dla gospodarki Polski? zorganizowanej w dniu 11 czerwca 2012 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie przez Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk
27-07-2012
Sukces międzynarodowej siły związkowej!
Związek Zawodowy USW United Steelworkers dzięki wspolnemu wysilkowi, odniósł zwycięstwo w negocjacjach porozumienia pracowników w Zakładach Górniczych RIO TINTO w Alma w Quebec. Cieszymy się również, że SGiE NSZZ Solidarność mógł przyczynić się do miedzynarodowego sukcesu akcji solidarnościowej "OFF THE PODIUM" w której wzięlo udział 60 organizacji związkowych z 30 krajów świata i udało się wspolnym głosem obnażyć hipokryzję RIO TINTO, które w oficjalny sposób sponsorowało Igrzyska Olimpijskie w Londynie.
19-07-2012
INFORMACJA
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy Kopalni "Silesia" został wczoraj parafowany przez zespoły negocjacyjne a dzisiaj został podpisany przez obie strony. Obecnie znajduje sie w PIP, gdzie zostanie oceniony pod względem prawnym. Jeżeli wszystko ułoży sie pomyślnie, wejdzie w życie z dniem 1 września 2012 roku.
06-07-2012
Dzisiaj w Katowicach odbyła się kolejna rozprawa w Sądzie Okręgowym w sprawie Elektrowni Połaniec SA Grupa GDF SUEZ Energia Polska w Połańcu przeciwko Kazimierzowi Grajcarkowi, Sekretariatowi Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” oraz Joannie Dróżdż o ochronę dóbr osobistych. Sprawa zakończyła się umorzeniem postępowania w związku z ugodą pomiędzy stronami. Treść ugody zostanie opublikowana w późniejszym terminie.
29-06-2012
STANOWISKO Rady Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”
Rada Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” z wielkim niepokojem obserwuje rozwój sytuacji w firmie ENEA Operator Sp. z o.o. , spółki mającej strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego w północno-zachodniej Polsce.
25-06-2012
Młodzi w szeregach SGiE NSZZ Solidarność
Zwróciliśmy się do Organizacji Zakładowych i Międzyzakładowych NSZZ `Solidarność` o przesłanie do Sekretariatu informacji na temat młodych związkowców w szeregach SGiE NSZZ. Dziękujemy tym Organizacjom, które przesłały do nas listy z nazwiskami osób poniżej 34 roku życia i prosimy o odpowiedź pozostałe Organizacje.
21-06-2012
Poparcie
W imieniu Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ „Solidarność” wyrażam solidarne poparcie, szacunek i uznanie dla celów protestu, jaki podjął NSZZ „Solidarność” w Grupie Kapitałowej ENEA, mobilizując członków związku, oraz załogę w obronie swoich praw i miejsc pracy. Użyjmy wszelkich, prawem przewidzianych działań, wspierając naszych kolegów.
20-06-2012
Zakończył się Kongres Założycielski Kongres Założycielski Globalnej Federacji Pracowników Przemysłu IndustriALL .
Dziś w Kopenhadze zakończył obrady Kongres Założycielski Globalnej Federacji Pracowników Przemysłu IndustriALL.
20-06-2012
Wystąpienia związkowców z całego świata - I Kongres Industriall Global Union
Kongres Industriall Global Union w Kopenhadze trwa nadal. Wśród wystąpień delegatów związkowych z całego świata głos zabrał również Kazimierz Grajcarek, Przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ `Solidarność`. Wystąpienie dotyczyło między innymi działań związanych z ociepleniem klimatu.
19-06-2012
IndustriALL Global Union
Dziś w Kopenhadze odbywa się Kongres Założycielski Globalnej Federacji Pracowników Przemysłu IndustriALL . Z rozwiązanych organizacji IMF, ICEM powstała światowa organizacja pod nazwa IndustriALL Global Union
18-06-2012
Kongres ICEM, IMF, ITGLWF
Dziś w Kopenhadze odbywa się Kongres rozwiązujący ICEM, IMF oraz ITGLWF. Polskę reprezentują przedstawiciele Solidarność z Sekretariatu Przemysłu Chemicznego, Sekretariatu Metalowców ora Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” oraz przedstawiciele Porozumienia Związków Zawodowych „ KADRA”.
14-06-2012
Decyzja Prezydium KK nr 100/12
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wnosi następujące uwagi do projektu ustawy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.
14-06-2012
XIII Walne Zebranie Delegatów - Stanowisko nr 3
Wobec lekceważenia przez obecną koalicję rządzącą, woli społeczeństwa poprzez forsowanie zmian niekorzystnych dla milionów Polaków, odrzucenie konstytucyjnej zasady dialogu jako metody wypracowania społecznego konsensusu - Walne Zebranie Delegatów uważa za konieczne odwołanie się do woli wyborców w drodze przedterminowych wyborów parlamentarnych. WZD podkreśla, że podczas jesiennych wyborów wprowadzono w błąd miliony wyborców nie zapowiadając radykalnych zmian w wielu sferach naszego życia. Wybory przedterminowe pokażą czy proponowane tzw. reformy znajdują rzeczywiste poparcie społeczne. WZD zwraca się do Komisji Krajowej naszego Związku o podjęcie wszelkich możliwych działań na rzecz realizacji tego postulatu.
13-06-2012
Węgiel - skarb czy przekleństwo dla gospodarki Polski? - debata w Krakowie
11 czerwca 2012 r. w Krakowie odbyła się debata zorganizowana przez Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk we współpracy z Komitetem Inżynierii Środowiskowej PAN, Komitetem Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN, Sekcją Technologii Górniczych Komitetu Górnictwa PAN, Górniczą Izbą Przemysłowo-Handlową, Zarządem Głównym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, Główną Komisją Górnictwa Odkrywkowego przy ZG SITG pod tytułem Węgiel – skarb czy przekleństwo dla gospodarki Polski? W debacie wziął udział Przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” Kazimierz Grajcarek.
13-06-2012
Komitet Górnictwa PAN - pismo do Premiera Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk zatroskany obecną sytuacją i rysującą się perspektywą polskiego górnictwa i energetyki opartej na węglu tak kamiennym jak i brunatnym, zwraca się do Pana Premiera z prośbą o osobiste zaangażowanie się w zatrzymanie realizacji pomysłów UE odnośnie nowego elementu pakietu energetyczno-klimatycznego związanego z dokumentem „Mapa drogowa w kierunku gospodarki niskoemisyjnej w 2050 roku". Dokument ten zakłada bowiem redukcję do 2050 roku emisji gazów cieplarnianych o 80-95% w stosunku do roku 1990. Pomysł ten będzie wymagał rewolucyjnych i bardzo kosztownych zmian zarówno w systemach energetycznych jak i w całej polskiej gospodarce.

Idź do strony: [ « ]  1 | 2 | 3 | ... 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32   [ » ]

Multimedia

Licznik odwiedzin: 1911143
©  Wszelkie prawa zastrzeżone   SGiE 2011
Strona korzysta z plików cookie w celach czysto statystycznych.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ