Menu główne


Sekcje zrzeszone w SGiE


Spotkanie z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


15-02-2016
Spotkanie z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


W Warszawie 11 lutego 2016r. przedstawiciele Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”, odbyli robocze spotkanie z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Panem Marcinem Zielenieckim.

W trakcie spotkania poruszono kwestie funkcjonowania standardów w branży elektro-energetycznej, które powinny być regulowane poprzez Ponad Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Rozmawiano również o problemach jakie obecnie trapią energetyków, oraz zagrożeniach jakie mogą wyniknąć z dzisiejszego prawa pracy      i jego interpretacji.

Strony zgodnie podkreśliły potrzebę dialogu społecznego, oraz odbudowę dobrych relacji przy tworzeniu nowych rozwiązań w branży elektro- energetycznej.    Materiał przygotował Przewodniczący KSE NSZZ „Solidarność” Roman Rutkowski.