Menu główne


Sekcje zrzeszone w SGiE


Prośba o przekazanie informacji dotyczących przypadków łamania prawa związkowego


10-02-2016
Prośba o przekazanie informacji dotyczących przypadków łamania prawa związkowego


Przewodnicząca/Przewodniczący

Zarządu Regionu

Sekretariatu Branżowego

NSZZ „Solidarność”

 

Szanowni Państwo,


 

Jak co roku,  Komisja Krajowa otrzymała od Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych, prośbę o przekazanie informacji dotyczących przypadków łamania prawa związkowego.Prośba ta przyjęła formę formularza, zawierającego 35 pytań. Na każde z nich należy odpowiedzieć tak lub nie. Co więcej, ważne jest by w ramce poniżej zawrzeć przykłady naruszeń. Każdy przykład powinien zawierać następujące dane:- dane osoby (jeśli możliwe) i/lub nazwę związku którego dotyczy,

- datę/ zakres czasowy zdarzenia,


- miejsce zdarzenia,


- opis zdarzenia i okoliczności dotyczące zdarzenia,


- kto jest odpowiedzialny? Jaka firma, jaki sektor? Jaka instytucja rządowa?


- motywy: czy podejrzewasz jaka była przyczyna naruszeń,


- czy podjęliśmy jakieś działania, kroki na poziomie krajowym lub międzynarodowym, ( np. powiadomienie policji, czy było przeprowadzane postępowanie wyjaśniające, czy jakieś inne władze były zaangażowane, stanowisko – jeśli takie jest – Rządu),


- czy są jakieś dalsze konsekwencje lub skutki naruszenia,


- czy naruszenie było pojedynczym incydentem, czy tez jest elementem schematu postępowania?

 


 Pytania:


1.      Czy członek związku był aresztowany ( zatrzymany)?

2.      Czy zabroniono demonstracji lub publikacji ( informatory, petycje, flagi związkowe, przegląd wiadomości związkowych).

3.      Czy na związkowców nakładano ograniczenia w poruszaniu się ( podróżowaniu) lub czy nakładano areszty domowe?

4.      Czy pomieszczenia związkowe były atakowane (naruszane)  lub okupowane (zajmowane)

5.      Czy pracownicy doznawali napaści fizycznej lub czy grożono im?

6.      Czy znacie przypadki odmowy zarejestrowania związku zawodowego ( przez władzę państwową).

7.      Czy pracownicy doznają dyskryminacji w pracy z powodu przynależności do związku?

8.      Czy wszystkie związki są traktowane tak samo czy państwo/pracodawca faworyzuje jakiś związek?

9.      Czy pracodawca próbował zabronić/kontrolować/manipulować działaniem związku?

10.  Czy pracodawca/państwo próbował wpłynąć na wybory związkowe?

11.  Czy pracodawca/państwo badali dokumenty związkowe bez uzasadnionej potrzeby?

12.  Czy pracodawcy negocjowali układy zbiorowe pracy bezpośrednio z pracownikami zamiast ze związkami zawodowymi?

13.  Czy znane są przypadki zaangażowania się pracodawcy ( w negocjacje) w złej wierze, bez zamiaru osiągnięcia porozumienia, poprzez opóźnianie negocjacji?

14.  Gdy negocjujecie układ zbiorowy czy pracodawca zapewnia wam dostęp do informacji o finansowej sytuacji przedsiębiorstwa?

15.  Czy związki mogą bezproblemowo  negocjować ( zbiorowo) na każdym poziomie ( zakładowym/zawodowym/sektorowym/regionalnym/krajowym).

16.  Czy wszyscy pracownicy mają dostęp do kopii układów zbiorowych pracy?

17.  Czy pracodawca zmienił lub odmówił stosowania się do jakiś postanowień układu zbiorowego pracy?

18.  Czy władze publiczne odmówiły zarejestrowania układu zbiorowego pracy?

19.  Czy rozszerzono stosowanie układu zbiorowego pracy ( czas lub zakres) bez zgody związku zawodowego?

20.  Czy zabroniono jakiś akcji strajkowych lub czy jakieś zostały powstrzymane?

21.  Ile czasu zazwyczaj zabiera zorganizowanie strajku?

22.  Czy pracowników zmuszono do zakończenia strajku i powrotu do pracy?

23.  Czy pracodawca zatrudniał łamistrajków€“ do zastąpienia pracowników strajkujących?

24.  Czy pracodawca wstrzymywał przekazywanie składek związkowych mimo istniejących porozumień.

25.  Czy pracodawca nie przekazał składek z wynagrodzeń pracowników pomimo istniejącego porozumienia zobowiązującego go do tego.

26.  Czy konta związkowe zostały zamrożone?

27.  Czy pracodawcy kiedykolwiek odmówili negocjowania określonych zagadnień?

28.  Czy pracodawcy odmówili negocjowania ze związkami zawodowymi?

29.  Czy jeśli żadna organizacja związkowa nie zrzesza większości pracowników w danej jednostce to czy nadal może negocjować w imieniu swoich członków.

30.  Czy pracownicy byli zniechęcani/ karani za udział w strajku?

31.  Czy pracodawca/państwo zastopowało strajk lub negocjacje zbiorowe poprzez przeniesienie dysputy do arbitrażu?

32.  Czy wszystkie kategorie pracowników mogą zrzeszać się w związkach zawodowych, negocjować układy zbiorowe i strajkować?

33.  Czy pracownicy mogą w sposób wolny wybrać związek w którym chcą się zrzeszyć?

34.  Czy rząd konsultuje ze związkami prawo pracy lub polityki?

35.  Czy można pójść do sądu w przypadku gdy twoje prawa zostały złamane? Czy sądy są niezależne?

36.  Inne naruszenia. 


 

Mam świadomość, iż odpowiedź na pytania w sposób oczekiwany przez MKZZ może zabrać trochę czasu. Niemniej bardzo proszę o informacje.


W sytuacji awaryjnej jestem pod telefonem  0 58 308 42 95 we wtorki od 12 -16 oraz w środy i czwartki od 8-16. Zbiorę dane poprzez wywiad telefoniczny.

 

Informację proszę przesyłać do dnia 22 lutego 2016 r. na adres mailowy e.kedzior@solidarnosc.org.pl

Pozdrawiam,

Ewa Kędzior
Koordynator ds. Obrony Praw Związkowych

Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"
ul. Wały Piastowskie 24
80-855 Gdańsk
tel: 58 308 42 95

Multimedia

Licznik odwiedzin: 1911646
©  Wszelkie prawa zastrzeżone   SGiE 2011
Strona korzysta z plików cookie w celach czysto statystycznych.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ