Menu główne


Sekcje zrzeszone w SGiE


Spotkanie Branżowe w Gdańsku


14-01-2016
Spotkanie Branżowe w Gdańsku


Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” przywitał obecnych na Sali, następnie omówił obecną sytuację związku, po wyborach Prezydenckich i Parlamentarnych.

Do sukcesów związku zaliczył podpisanie umowy programowej z Prezydentem RP Andrzejem Dudą oraz powstanie i przewodniczenie w nowej formule Rady Dialogu Społecznego. W swej wypowiedzi Przewodniczący podkreślał najważniejsze na obecną chwilę parytety dla związku tz. ustawa wiek emerytalny, ustawa o związkach zawodowych, kodeks pracy oraz funkcjonowanie ponad zakładowych układów zbiorowych pracy w branżach.

Również głos zabierali członkowie Prezydium KK – Bogdan Kubiak, Tadeusz Majchrowicz, Ewa Zydorek, Henryk Nakonieczny, oraz Jerzy Jaworski.

W dalszej części spotkania przewodniczący krajowych struktur branżowych zadając pytania rozpoczęli część dyskusyjną.

Po części dyskusyjnej rozpoczęło się spotkanie opłatkowe i składanie życzeń noworocznych.