Menu główne


Sekcje zrzeszone w SGiE


COP 21 w Paryżu


15-12-2015
COP 21 w Paryżu


W Paryżu zakończyła się konferencja klimatyczna Organizacji Narodów Zjednoczonych COP 21. Wśród bardzo licznej, ponad 400-osobowej międzynarodowej grupy związkowej było 2 przedstawicieli z Polski: Grzegorz Trefon z PZZ Kadra (FZZ) i Robert Szewczyk z biura zagranicznego NSZZ "Solidarność".


 


Od samego początku główny postulat związków zawodowych zgrupowanych pod szyldem MKZZ wzbudził wątpliwości niektórych delegacji (negatywnie zaskoczyła Norwegia i UE, która przecież przyjęła zgodne z postulatami związkowymi zalecenia PE). Akapit paragrafu II projektu porozumienia  zawierający odniesienia do: "... sprawiedliwej transformacji dla pracowników, godnej pracy i miejsc pracy wysokiej jakości zgodnie z przyjętymi krajowymi priorytetami rozwoju, poszanowania, ochrony promowania praw człowieka dla wszystkich, w tym ludów autochtonicznych, prawa do ochrony zdrowia i trwałego rozwoju, równości płciowej i praw kobiet." próbuje się rozbić na części i przenieść w niektórych fragmentach do preambuły. Związki nalegały jednak na utrzymanie tekstu w zwartej oryginalnej wersji w głównym tekście porozumienia.


 

Celem polskiej delegacji rządowej było to, aby porozumienie miało jak najszerszy zasięg globalny i objęło swoim działaniem co najmniej 70-80% emisji gazów cieplarnianych, co uniemożliwi tak wielkim gospodarkom jak Chiny czy USA "wyślizgnięcie" spod uzgodnionych warunków. Pozwoliłoby to uniknąć powtórki z Kyoto, gdy teoretycznie globalne porozumienie klimatyczne de facto nie nakładało żadnych zobowiązań na wiele wysoko rozwiniętych państw. Liderzy polskiej delegacji rządowej wyrazili wolę spotkania z międzynarodową grupą związków zawodowych, do którego ostatecznie nie doszło.

 


Ostateczna wersja porozumienia, które ma zacząć obowiązywać od 2020r., przesunęła jednak postulaty pracowników z głównego tekstu do preambuły, co osłabia ich znaczenie i wypycha z głównego nurtu działań. Ostateczne brzmienie tekstu jest następujące: „Wziąwszy pod uwagę imperatyw sprawiedliwej transformacji dla pracowników i tworzenie godnych i wysokiej jakości miejsc pracy zgodnie z krajowymi priorytetami rozwoju…”

 


O ile zagrożenia wynikające ze zmian klimatycznych zostały uznane przez przytłaczającą większość stron, to oczekiwania przedstawicieli pracowników były jednak większe.

 


Wstępne oceny ostatecznego dokumentu w zakresie trzech priorytetów MKZZ są następujące:


1. Polityka klimatyczna: ambitna i wykorzystująca potencjał tworzenia miejsc pracy – o ile rządy zobowiązały się do redukcji emisji i utrzymania wzrostu temperatury globalnej na poziomie 1,5’ C, to osiągnięcie tego założenia wymaga większej ambicji przed 2020r. i określenia przez poszczególne państwa własnych celów i stworzenia krajowych strategii klimatycznych zgodnych z porozumieniem paryskim i mechanizmów ich osiągania.

 

2. Fundusz wsparcia dla państw najbardziej poszkodowanych wskutek przystosowania do zmian klimatycznych i/lub dotkniętych skutkami globalnej polityki klimatycznej wskutek redukcji emisji – o ile deklarowana kwota 100 miliardów USD rocznie może robić wrażenie, to jednak może się ona okazać niewystarczająca i trudna do transparentnego zarządzania.

 

3. Zabezpieczenie sprawiedliwej transformacji dla pracowników i ich lokalnych społeczności – mówi się tu o największej i najszybciej zachodzącej transformacji przemysłowej w historii. O ile sprawiedliwa transformacja i poszanowanie praw człowieka zostało włączone do preambuły ostatecznego tekstu, to wiele państw i rządów odrzuciło te klauzule w tekstach operacyjnych. Jest to na pewno wielkim wyzwaniem dla międzynarodowego ruchu związkowego na nadchodzącą przyszłość.

 

Stanowisko MKZZ kończy się następującą deklaracją: „Po COP 21 związki zawodowe będą dążyły do dialogu z rządami i pracodawcami na temat narodowych planów dekarbonizacji, czystej energii i miejsc pracy – planów gwarantujących sprawiedliwą transformację dla wszystkich pracowników. Sprawiedliwość klimatyczna wymaga, aby w tym wyścigu z czasem nikt nie został z tyłu.”


Robert Szewczyk

Multimedia

Licznik odwiedzin: 1911677
©  Wszelkie prawa zastrzeżone   SGiE 2011
Strona korzysta z plików cookie w celach czysto statystycznych.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ