Menu główne


Sekcje zrzeszone w SGiE


Pismo skierowane do Ministra Sprawiedliwości w sp. tzw. sądów pracy.


23-03-2011
Pismo skierowane do Ministra Sprawiedliwości w sp. tzw. sądów pracy.


NSZZ „Solidarność”                             Gdańsk, dnia 08.02.2011 r.
Przewodniczący
Komisji Krajowej
PIOTR DUDA
ul. Wały Piastowskie 24
80-855 Gdańsk
 
Sz.P.
Krzysztof Kwiatkowski
Minister Sprawiedliwości
Warszawa
 
 
 
Szanowny Panie Ministrze
 
W nawiązaniu do naszego spotkania w dniu 02.02.br. pozwalam sobie tą drogą zapytać Pana Ministra o Jego politykę w zakresie tworzenia i znoszenia w sądach rejonowych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej tzw. sądów pracy ( wydziałów pracy ). Pragnę Pana Ministra poinformować, że do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność" docierają sygnały o zamiarach likwidowania tychże wydziałów w sądach rejonowych działających w mniejszych miejscowościach i przenoszenia ich funkcji do większych ośrodków, z reguły do miast wojewódzkich dawnych i obecnych.
 
Źródłem niepokoju i obaw Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność" jest fakt, że sądy pracy są dla zwalnianych pracowników ostatnią możliwością obrony ich praw przed niesłusznym tychże praw naruszeniem, w szczególności przez pracodawców, a przeniesienie sądów pracy tylko do dużych ośrodków miejskich spowoduje de facto istotne ograniczenie dostępu do wymiaru sprawiedliwości łamiąc w ten sposób zasadę równego doń dostępu.
 
Nie bez znaczenia jest też aspekt ekonomiczny, albowiem uczestnicy postępowań w sprawach z zakresu prawa pracy będą obciążeni kosztami związanymi z dojazdem do większych ośrodków sądowych, a powszechnie znany jest fakt, iż większość spraw z zakresu prawa pracy dotyka ludzi najuboższych, zwalnianych z pracy, tym samym tracących źródło utrzymania.
 
W związku z powyższym uprzejmie proszę Pana Ministra o przedstawienie deklaracji i informacji w tym zakresie oraz o takie organizowanie sądownictwa, aby w pełni zrealizować dyrektywę równego dostępu do wymiaru sprawiedliwości niezależnie od stanu zamożności czy  miejsca zamieszkania pracowników.
 
 
Z wyrazami szacunku
/…./
Piotr DUDA

Multimedia

Licznik odwiedzin: 1911127
©  Wszelkie prawa zastrzeżone   SGiE 2011
Strona korzysta z plików cookie w celach czysto statystycznych.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ