Menu główne


Sekcje zrzeszone w SGiE


LIST OTWARTY


03-03-2011
LIST OTWARTY


 
SEKCJA KRAJOWA GÓRNICTWA RUD MIEDZI
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
 
 
 
Lubin, 01.03.2011r.
 
 
Pan Jarosław Gowin
Poseł Platformy Obywatelskiej
ul. Św. Gertrudy 26/502
31-084 Kraków
 
 
 
List Otwarty
 
 
W sobotę (26. 02.2011r.) w cyklicznej audycji publicystycznej „Śniadania w Trójce" prowadzonej na żywo w Programie 3 Polskiego Radia jako prominentny poseł Platformy Obywatelskiej wyraził Pan swoje stanowisko w sprawie prywatyzacji KGHM. Jedynym uzasadniającym argumentem na przeprowadzenie takiej operacji jest wg. Pana posła J. Gowina bardzo duża niegospodarność w KGHM Polska Miedź S.A.
 
Powyższe stwierdzenia skłaniają nas do głębszej refleksji i z konieczności zadanie kilku pytań:
-       Z nadania jakiego ugrupowania jest obecny Zarząd KGHM z Herbertem Wirthem na czele?
-       Co w takiej sytuacji robi Premier Rządu i Minister Skarbu Państwa ?
-       Jak ze swoich obowiązków wywiązują się będący w większości w Radzie Nadzorczej Spółki reprezentanci Skarbu Państwa?
-       Czy Pan jako poseł posiadając wiedzę o występującej w KGHM niegospodarności na dużą skalę podjął jakiekolwiek kroki przeciwdziałające temu zjawisku?
-       Czy złożył Pan stosowne powiadomienie do właściwych organów Państwa, do czego jest pan prawem zobowiązany?
 
W związku z powyższym oczekujemy pilnego ujawnienia wiedzy posiadanej przez posła Jarosława Gowina na temat skali i przyczyn niegospodarności w KGHM Polska Miedź S.A.
 
Publiczne oskarżenia jednego z ważniejszych posłów na Sejm rządzącej partii pod adresem Prezesa Zarządu i Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. o działanie na szkodę nie mogą pozostać bez reakcji.
 
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi od dłuższego czasu wskazuje na działania obecnych władz Spółki, które nie mają nic wspólnego z troską o dobro wspólne.
Jeśli więc Pan poseł mówiąc o niegospodarności miał na myśli:
-       wyprowadzanie środków finansowych Spółki poza granice państwa; m. in. do Kanady czy Niemiec na wątpliwe inwestycje, przy jednoczesnym zaniedbaniu starań o koncesję na wydobycie złóż rudy miedzi w okolicach Bolesławca, gdzie ubiegła ich już zagraniczna konkurencja z Australii. Za przykład „zdolności inwestycyjnych" stawiamy wyprowadzenie znacznych środków finansowych do Konga, gdzie biznes zakończył się słynną „ucieczką z Afryki".
-       powoływanie szkodliwych tworów organizacyjnych m.in. Centralne Biuro Zakupów ze sztabem niemrawych urzędników,
-       demontowanie ciągłości technologicznego w ruchu zakładów górniczych poprzez tworzenie karykatur organizacyjnych jak dodatkowe piony Dyrektorów ds. Utrzymania Ruchu czy Głogowa Głębokiego,
-       pozorowane działania mające przygotować Spółkę do ewentualnej dekoniunktury na rynkach miedzi,
-       wprowadzanie z naruszeniem prawa regulaminów premiowania promujących kadrę zarządzającą i dozór kosztem pracowników bezpośrednio produkcyjnych,
-       zatrudnianie w Biurze Zarządu i Oddziałach Spółki PO-wskich odpadów powyborczych. Jeżeli o te zarzuty Panu posłowi chodziło, to w pełni się zgadzamy.
 
Jednak to nie jest argument za dalszą prywatyzacją która to jest fundamentalnym zagrożeniem do dalszego funkcjonowania jeszcze najbardziej efektywnego przemysłu w Polsce. To jest argument na bezwzględną konieczność ponoszenia odpowiedzialności za podejmowane decyzje przez organy Spółki.
 
Za SKGRM
NSZZ Solidarność
Przewodniczący
 
/…./
Józef Czyczerski
 
 
 
 
 
Do wiadomości:
Prokurator generalny RP
Przewodniczący KK NSZZ Solidarność
Przewodniczący SGiE NSZZ Solidarność
 
 
 
 
 
 
 

Multimedia

Licznik odwiedzin: 1911147
©  Wszelkie prawa zastrzeżone   SGiE 2011
Strona korzysta z plików cookie w celach czysto statystycznych.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ