Menu główne


Sekcje zrzeszone w SGiE


Projekt uchwały Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych w sprawie europejskiej polityki klimatycznej


23-02-2011
Projekt uchwały Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych w sprawie europejskiej polityki klimatycznej


NSZZ „Solidarność” na posiedzeniu Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych w dniu 17.02.2011 r. przedstawiła projekt uchwały w sprawie europejskiej polityki klimatycznej.
Projekt został przyjęty do dalszych prac.
 
 
Uchwała nr ………..
Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych
w sprawie europejskiej polityki klimatycznej
 
Prowadzone badania skutków wprowadzenia w życie zasad pakietu klimatyczno-energetycznego wykazały, że będą one miały bardzo niekorzystny wpływ na polską gospodarkę, między innymi poprzez:
          skokowy wzrost cen energii elektrycznej, a częściowo także ciepła,
          pogorszenie konkurencyjność polskiej   gospodarki,   co   w konsekwencji doprowadzi do utraty setek 
           tysięcy miejsc pracy,
          zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego,
          znaczące pogorszenie warunków życia społeczeństwa.
Polska jako kraj członkowski UE poczyniła ogromny wysiłek społeczno-gospodarczy realizując z nadwyżką zobowiązania redukcji emisji CO2 wynikające z podpisanego porozumienia w Kioto. Protokół ten jest nadal jedynym wiążącym dokumentem rangi międzynarodowej ustanawiającym pułapy emisji gazów cieplarnianych. Po niepowodzeniu negocjacji na konferencji w Kopenhadze oraz w Meksyku unijna polityka klimatyczna nie znajduje oparcia w uzgodnieniach międzynarodowych. Kluczowi gracze tacy jak USA i Chiny nie są skłonni do podążenia za przykładem UE. W tej sytuacji unijna polityka jest przeciwskuteczna, to znaczy prowadzi do wzrostu emisji gazów cieplarnianych w skali globalnej na skutek przenoszenia energochłonnej produkcji do krajów mniej rozwiniętych.
 
Polska należy do krajów, które najbardziej tracą na wdrażaniu pakietu. Ostatnie niekorzystne zasady przydziału darmowych uprawnień dla przemysłu energochłonnego dokonane przez Komisję Europejską świadczą o braku woli poszukiwania rozwiązań łagodzących negatywne skutki prawa unijnego dla krajów szczególnie narażonych. Jak pokazują wykonane analizy najważniejsze negatywne skutki wprowadzenia pakietu w Polsce ujawnią się z opóźnieniem.
 
Biorąc powyższe pod uwagę Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych uznaje za konieczne przedstawienie na forum UE propozycji głębokiej rewizji europejskiej polityki klimatycznej w celu minimalizacji kosztów społecznych i gospodarczych jej wdrożenia we wszystkich krajach UE, w tym
w szczególności w krajach o wysokim stopniu nawęglania.
 
 
Warszawa, 16 lutego 2011
 
 
 
 

Multimedia

Licznik odwiedzin: 1911594
©  Wszelkie prawa zastrzeżone   SGiE 2011
Strona korzysta z plików cookie w celach czysto statystycznych.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ