Menu główne


Sekcje zrzeszone w SGiE


Odpowiedź Ministerstwa Skarbu Państwa w sprawie prywatyzacji ENEA


23-02-2011
Odpowiedź Ministerstwa Skarbu Państwa w sprawie prywatyzacji ENEA


MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA
 
 
 
Podsekretarz Stanu
Krzysztof Walenczak
 
MSP/DRK/129 /ll                                            Warszawa, 15.02.2011 r.
 
 
 
 
Pan
Kazimierz Grajcarek Przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność"
 
 
 
 
 
Odpowiadając na Pana pismo z dnia 14.01.2011 r. dotyczące prowadzonego procesu prywatyzacji ENEA S.A., uprzejmie informuję, iż określone art.61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. z 2001r., nr 112, poz.1198) prawo obywatela do uzyskiwania informacji podlega ograniczeniom wskazanym w przepisach prawa.
 
Zgodnie z art.5 ust.l powołanej wyżej ustawy o dostępie do informacji publicznej, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Ponadto w myśl ust.2 ww. art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.
W myśl art. 2 a ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji ( tj. Dz.U. z 2002r., nr 171, poz.1397 , z późn.zm.) przebieg procesów prywatyzacyjnych jest jawny.
 
Zasada jawności procesu prywatyzacji jest realizowana przez Ministra Skarbu Państwa w granicach ustalonych przepisami prawa i polega między innymi na tym, że w procesie prywatyzacji sporządzana jest karta prywatyzacyjna, która jest aktualizowana oraz udostępniana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministra Skarbu Państwa. Równocześnie zasada jawności podlega daleko idącym ograniczeniom wynikającym już z samej ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.
 
Art. 62 ust. l ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji stanowi, iż informacje uzyskane przy opracowaniu analiz, o których mowa w art. 32 ust. 1 oraz w art. 42 ust. 1, stanowią tajemnicę podlegającą ochronie na zasadach określonych przepisami o ochronie informacji niejawnych.
Natomiast z ust. 2 art.62 wynika, iż ochronie, o której mowa w ust. 1, podlegają również informacje uzyskane w związku z prowadzonym procesem prywatyzacji, z zastrzeżeniem informacji ujawnianych na podstawie ustawy (czyli tych, o których mowa w art.2 a ustawy).
 
Tak więc z uwagi na wskazane powyżej regulacje zawarte w obowiązujących ustawach, nie jest możliwe udzielenie przez Ministerstwo Skarbu Państwa odpowiedzi na zadane przez Pana pytania dotyczące procesu prywatyzacji ENEA S.A.
 
 
PODSEKRETARZ STANU
/…../
Krzysztof Walenczak

Multimedia

Licznik odwiedzin: 1911672
©  Wszelkie prawa zastrzeżone   SGiE 2011
Strona korzysta z plików cookie w celach czysto statystycznych.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ