Menu główne


Sekcje zrzeszone w SGiE


List otwarty Przewodniczącego Zarządu Regionu Płockiego oraz prośba o wsparcie działań Zarządu Regionu


02-02-2011
List otwarty Przewodniczącego Zarządu Regionu Płockiego oraz prośba o wsparcie działań Zarządu Regionu


W dniu 31 stycznia 2011r. Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” otrzymał maila od Wojciecha Kępczyńskiego – Przewodniczącego Zarządu Regionu Płockiego, o następującej treści:
 
Zwracam się z prośbą do wszystkich członków NSZZ "Solidarność" poprzez struktury regionalne i branżowe o poparcie naszych działań, mających na celu wymuszenie na władzach Państwa Polskiego zwort majątku utraconego w czasie stanu wojennego, który wyrokiem Społecznej Komisji Rewindykacyjnej nakazywał Wojewodzie jego spłatę. W Liście otwartym, który stanowi załącznik do maila znajdują się szczegółowe informacje. Niestety od dnia 1.02.2011 "Solidarność" Regionu Płockiego została pozbawiona swojej siedziby.
Jednocześnie zwracam się z gorącą prośbą o wsparcie działań naszego Regionu poprzez wysyłanie drogą mailową listów do Premiera, Wojewody, Ministrów (w załączeniu pozwoliłem sobie przedstawić propozycję takiego listu).
Adresy mailowe:
wojewoda@mazowieckie.pl
sekretariakKM@mazovia.pl
b.wojcik@mazovia.pl
minister@msp.gov.pl
minister@mswia.gov.pl
kontakt@kprm.gov.pl
minister@ms.gov.pl
pk.skargi@ms.gov.pl
biuro@schetyna.pl
grzegorz.schetyna@sejm.pl
 
Bardzo proszę o poparcie i wykazanie solidarności w trudnym dla nas czasie.
 
Wojciech Kępczyński
Przewodniczący
Zarządu Regionu Płockiego
NSZZ "Solidarność"
 
 
Płock, dn. 31.01.2011 r.
 
 
LIST OTWARTY
Do członków NSZZ „Solidarność”
 
Drogie Koleżanki i Koledzy,
 
W 2001 roku w ramach ustawy o zwrocie majątku utraconego w czasie stanu wojennego zakupiliśmy od Skarbu Państwa – Wojewody Mazowieckiego ½ udziału w nieruchomości w Płocku przy Al. Jachowicza 30, w którym od 1991 roku mieści się siedziba „Solidarności” Regionu Płockiego. Wyrok Społecznej Komisji Rewindykacyjnej z 23.10.1998 nakładał na Wojewodę obowiązek spłacenia zobowiązania wobec NSZZ „S” Regionu Płockiego, który w części został wypłacony w formie obligacji Skarbu Państwa, pozostała zaś część z naliczonymi odsetkami stanowiła równowartość ½ części wspomnianej nieruchomości. Za udział w nieruchomości płocka „S” zapłaciła Wojewodzie prawem do obligacji Skarbu Państwa. Stosowny akt notarialny został podpisany w dniu 19 lipca 2001 roku w Warszawie. Równocześnie dokonano wpisu w księgach wieczystych w których widniał w ½ części Skarb Państwa oraz ½ części stanowiła własność Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „S” na podstawie aktu notarialnego. Rok po podpisaniu aktu w 2002 roku Minister Skarbu Państwa cofnął decyzję Wojewody Mazowieckiego i przyznał prawo do całego budynku dla Województwa Mazowieckiego. Nikt wówczas nie powiadomił „S” o dokonywanych zmianach, a o tym fakcie dowiedzieliśmy się przypadkiem na drodze sądowej, gdy decyzja ministra została dołączona do pozwu sądowego.
Przez 10 lat dochodziliśmy prawa do tego budynku przed sądami na drodze cywilnej, kiedy chciano unieważnić akt notarialny (Sąd Najwyższy uznał w 2004 roku, że akt notarialny jest ważny), administracyjnej po wydaniu decyzji Ministra Skarbu Państwa.
Po wyczerpaniu drogi sądowej na szczeblu administracyjnym (wyrok WSA i NSA) wystosowaliśmy pismo do Wojewody Mazowieckiego 1.02.2010 roku o podjęcie działań w celu wykonania wyroku Społecznej Komisji Rewindykacyjnej. Nikt nie zdjął zobowiązania z Wojewody, środki finansowe w formie obligacji od Płockiej „Solidarności” Skarb Państwa przyjął w 2001 roku, jako zapłatę za udział w nieruchomości. Jednak nigdy nie wydał przedmiotu zakupu.
Niestety Wojewoda do dzisiaj nie odpowiedział „Solidarności” Regionu Płockiego na skierowane pismo, nie szuka rozwiązania i zakończenia długotrwałego procesu. Zobowiązanie ciążące na Skarbie Państwa wobec Płockiej „Solidarności” ma wielką gorycz smaku, bo dotyczy majątku jaki został zagrabiony w czasie stanu wojennego.
„Solidarność” Regionu Płockiego dosłała od administratora budynku wypowiedzenie najmu lokalu, a budynek został przeznaczony do sprzedaży na wolnym rynku. Dzień wypowiedzenia mija w dniu 1.02.2011 roku.
Do 28 stycznia 2011 roku trwały jeszcze rozmowy i kierowane prośby do Marszałka Województwa Mazowieckiego o wydłużenie terminu wypowiedzenia umowy, a w tym czasie oczekiwaliśmy ze strony Wojewody zaproponowania formy ugody i zwrotu naszych środków finansowych. Niestety tej dobrej woli nie ma.
Przez wiele lat naszej wspólnej działalności daliśmy wielokrotnie dowód na to, iż jesteśmy dobrymi partnerami w rozmowach, że kierujemy się dobrem pracownika. Podejmujemy szereg działań, które przynoszą wiele dobra dla miasta Płocka, podejmujemy się działań na niwie kultury, sportu, świadczymy pomoc prawną i podejmujemy interwencje na wniosek pracowników. Niestety ze strony administracji rządowej zostaliśmy potraktowani w sposób haniebny, dlatego dziś prosimy o wzajemną solidarność i podjęcie wspólnych działań. Lekceważenie, arogancja i podłość – tak możemy scharakteryzować brak chęci podejmowania rozmów w celu zakończenia odzyskiwania mienia zagrabionego w czasie stanu wojennego. To prawdziwy chichot historii, gdy od stanu wojennego minęło już blisko 30 lat, a „S” zaczyna doświadczać podobnych działań, jak w tamtym czasie. Państwo Polskie przyjęło od „S” Regionu Płockiego środki za zakup nieruchomości, ale pomimo nie wydania przedmiotu zakupu nie chce jednocześnie ich zwrócić. 
Jeśli dziś nie zareagujemy w sposób stanowczy i zdecydowany, jutro będziemy w podobny sposób traktowani w zakładach pracy, a podobny proceder może dotknąć każdego z nas. Żyliśmy po 1989 roku w przeświadczeniu, że pojęcie „święta własność” jest realne, dziś doszliśmy do punktu, w którym własność każdego z nas można odebrać i nie ponosić za to żadnej odpowiedzialności.
Jesteśmy jedynym Regionem w skali kraju, w stosunku do którego Państwo Polskie nie zrealizowało wyroku Społecznej Komisji Rewindykacyjnej, cały czas na Wojewodzie ciąży zobowiązanie, niestety brakuje woli do zakończenia tego tematu.
 
Dlatego zwracamy się z apelem o wsparcie do wszystkich członków NSZZ „S”, w naszej wspólnej walce o godność każdego z nas, o powagę traktowania związku zawodowego w wolnym kraju.
 
 /-/Wojciech Kępczyński
         Przewodniczący
Zarządu Regionu Płockiego
       NSZZ „Solidarność”
 
 
WZÓR LISTU POPARCIA
 
Pan
………………….
 
W 2001 roku w ramach ustawy o zwrocie majątku utraconego w czasie stanu wojennego „Solidarność” Regionu Płockiego zakupiła od Wojewody Mazowieckiego ½ udziału w nieruchomości w Płocku przy Al. Jachowicza 30. Wyrok Społecznej Komisji Rewindykacyjnej z 23.10.1998 nakładał na Wojewodę obowiązek spłacenia zobowiązania. W dniu 19 lipca 2001 roku został podpisany akt notarialny w Warszawie.
Po roku (w 2002 r.) Minister Skarbu Państwa zmienił decyzję Wojewody i odebrał prawo do części nieruchomości, nie gwarantując niczego w zamian. Płocka „Solidarność” została oszukana, jednocześnie aż do końca 2010 roku prowadzono przeciwko niej sprawy sądowe o pozbawienie prawa do tej nieruchomości i unieważnienia aktu notarialnego.
Po wyczerpaniu drogi sądowej na szczeblu administracyjnym poprosili (1.02.2010) Wojewodę mazowieckiego o podjęcie działań w celu wykonania wyroku Społecznej Komisji Rewindykacyjnej. Nikt nie zdjął zobowiązania z Wojewody, środki finansowe w formie obligacji od Płockiej „Solidarności” Skarb Państwa przyjął w 2001 roku, jako zapłatę za udział w nieruchomości. Jednak nigdy nie wydał przedmiotu zakupu.
Niestety Wojewoda do dzisiaj nie odpowiedział „Solidarności” Regionu Płockiego na skierowane pismo, nie szuka rozwiązania i zakończenia długotrwałego procesu. Zobowiązanie ciążące na Skarbie Państwa wobec Płockiej „Solidarności” ma wielką gorycz smaku, bo dotyczy majątku jaki został zagrabiony w czasie stanu wojennego.
„Solidarność” Regionu Płockiego dosłała od administratora budynku wypowiedzenie najmu lokalu, a budynek został przeznaczony do sprzedaży na wolnym rynku. Dzień wypowiedzenia minął w dniu 1.02.2011 roku.
Stanowczo apelujemy do władz o realizację wyroku Społecznej Komisji Rewindykacyjnej w stosunku do „Solidarności” Regionu Płockiego, ciążące zobowiązanie na Wojewodzie winno zostać natychmiast wykonane.
Kuriozalnie mamy do czynienia w tym przypadku z brakiem dobrej woli, która uderza w NSZZ „Solidarność”.
 
 
 

Multimedia

Licznik odwiedzin: 1911648
©  Wszelkie prawa zastrzeżone   SGiE 2011
Strona korzysta z plików cookie w celach czysto statystycznych.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ