Menu główne


Sekcje zrzeszone w SGiE


Pismo do Ministra Skarbu Państwa - Aleksandra Grad


17-01-2011
Pismo do Ministra Skarbu Państwa - Aleksandra Grad


Katowice, 14.01.2011r.
 
Szanowny Pan
Aleksander Grad
Minister Skarbu Państwa
 
W związku ze zmianami w procesie wyboru inwestora strategicznego dla ENEA S.A. oraz pojawiającymi się różnego rodzaju informacjami powodującymi wzrost niepokoju wśród związkowców działając w oparciu o art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 1 do 4 i art. 6 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej oraz art. 2a w związku z art. 33 ust. 2 ustawy o komercjalizacji
i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1.       Jakie warunki przedstawiło MSP Kulczyk Holding udzielając mu wyłączności na negocjacje i których warunków oferent ten nie spełnił w terminie udzielonej wyłączności?
 
2.       Jaka ofertę złożył Ministerstwu Skarbu Państwa EdF, nap odstawie której MSP udzieliło wyłączności tej firmie? Z informacji podanych do publicznej wiadomości wynika, iż Kulczyk Holding uzyskał trzydniową wyłączność na negocjacje, a EdF nie ma zakreślonej daty granicznej trwania negocjacji. Zatem jaka jest przyczyna, iż dwóch kandydatów na inwestora dostało dwa różne terminy negocjacji?
 
3.       Polska energetyka wymaga znaczącej modernizacji i rozbudowy nowych mocy produkcyjnych. W jaki sposób MSP zamierza zabezpieczyć interesy Państwa Polskiego w zakresie zobowiązań inwestycyjnych przyszłego inwestora w ENEA S.A.  dotyczących budowy nowych bloków energetycznych opalanych węglem (naszym zdaniem korzystniejszym dla polskiej gospodarki), uwzględniając fakt, iż, jak wynika z naszych informacji, żadna z dotychczas zawartych umów
z inwestorami zagranicznymi w energetyce zawierająca takie zobowiązanie nie została zrealizowana?
 
4.       W jaki sposób MSP zamierza zabezpieczyć interesy Państwa Polskiego
w sytuacji, której firma kontrolowana przez rząd innego państwa (EdF),
w wyniku zmiany priorytetów własnego rządu będzie chciała wycofać się
z przyjętych zobowiązań lub wycofać się z polskiego rynku, jak to stało się w roku 2010 w przypadku Vattenfalla, w związku z wynikiem wyborów w Szwecji?
 
5.       EdF znajduje się w wąskim gronie liderów europejskich firm energetycznych wytwarzających prąd w elektrowniach atomowych. W jaki sposób MSP zamierza zabezpieczyć interesy polskiego górnictwa i zabezpieczyć zobowiązania inwestycyjne dotyczące modernizacji i rozbudowy bloków energetycznych opalanych węglem, tak aby w niedalekiej przyszłości polskie kopalnie nie stały się jedynie składowiskami odpadów radioaktywnych?
 
6.       W przypadku wyboru EdF, w jaki sposób MSP zamierza zabezpieczyć interes Państwa Polskiego w zakresie realizacji strategii rozwoju polskiej energetyki wskazującej PGE jako podmiot odpowiedzialny za budowę pierwszej elektrowni atomowej? Czy MSP nie obawia się, że znając potencjał i doświadczenia EdF w tym zakresie, firma ta nie będzie musiała oglądać się na postanowienia polskiego rządu w tym względzie?
 
7.       W jaki sposób MSP zamierza zabezpieczyć interesy pracowników ENEA S.A. przed zwolnieniami z pracy i przed reorganizacją polegającą na „wyrzuceniu” pracowników z obowiązującego UZP?
 
8.       Czy MSP przeprowadziło analizę dotychczasowej działalności EdF w Polsce w zakresie realizowania zaciągniętych zobowiązań, zwłaszcza w zakresie inwestycji i wywiązywania się z przestrzegania praw pracowniczych?
 
9.       Czy MSP przeprowadziło analizę kondycji ekonomicznej EdF zwłaszcza w kontekście informacji zawartych w publikacjach prasowych (patrz Gazeta Wyborcza 17.12.2010, Dziennik Gazeta Prawna 11.01.2011), w których podano informację iż koncern ten należy do najbardziej zadłużonych firm energetycznych w Europie? W jaki sposób MSP zamierza zabezpieczyć interesy ENEA S.A.?
 
 
Licząc na szybką odpowiedź
pozostaję z wyrazami szacunku
 
Przewodniczący
Sekretariatu Górnictwa i Energetyki
NSZZ „Solidarność”
 
Kazimierz Grajcarek

Multimedia

Licznik odwiedzin: 1911733
©  Wszelkie prawa zastrzeżone   SGiE 2011
Strona korzysta z plików cookie w celach czysto statystycznych.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ