Menu główne


Sekcje zrzeszone w SGiE


Projekty Uchwał na XXV KZD NSZZ zgłoszone przez Radę SGiE NSZZ


27-10-2010
Projekty Uchwał na XXV KZD NSZZ zgłoszone przez Radę SGiE NSZZ


Katowice, 21.07.2010 r.
 
 
Projekty Uchwał na XXV Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” zgłoszone przez
Radę Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”.
 
 
Projekt
 
 
Uchwała nr
XXV Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”
 
 
XXV Krajowy Zjazd Delegatów negatywnie ocenia formę wyceny i prywatyzacji Tauron PE S.A.
Drugi pod względem wielkości Holding Energetyczny w Polsce został wyceniony poniżej wartości nominalnej akcji. Zarząd Spółki, który w najbardziej niekorzystnym okresie przygotował i przeprowadził prywatyzację wprowadzając Spółkę na giełdę w czasie kryzysu obniżył o około 15% cenę akcji pracowniczych a Skarb Państwa naraził na straty.  XXV Krajowy Zjazd Delegatów żąda wyjaśnienia postępowania właściciela, czyli Ministra Skarbu Państwa w tej sprawie.
 
 
Projekt
 
Uchwała nr
XXV Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”
 
 
XXV Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” krytycznie ocenie przeprowadzone w Grupach Kapitałowych: ENERGA S.A., ENEA S.A., TAURON S.A. oraz PGE S.A., przekształcenia i programy restrukturyzacyjne, które łamią zawarte Umowy Społeczne, a także niezgodnie z wcześniej podpisanymi porozumieniami likwidują miejsca pracy.
Przekształcenia takie destabilizują pracę Spółek Dystrybucyjnych a co za tym idzie powodują pogorszenie bezpieczeństwa energetycznego dla odbiorców energii elektrycznej.
XXV Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” sprzeciwia się łamaniu praw pracowniczych i związkowych w Spółkach i domaga się zaprzestania tych praktyk.
 
Projekt
 
 
Uchwała nr
XXV Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”
 
 
XXV Krajowy Zjazd Delegatów uznaje, iż GDF SUEZ inwestor Elektrowni Połaniec jest najgorszym zagranicznym inwestorem w sektorze paliwowo-energetycznym w Polsce i postanawia umieścić tego inwestora na pierwszym miejscu na czarnej liście inwestorów w Polsce.
 
Stosowane przez w/w inwestora w Elektrowni Połaniec praktyki cechują się brakiem poszanowania praw pracowniczych i związkowych. Inwestor ten nie przestrzega wcześniej podpisanych porozumień i układów, a tym samym narusza standardy dialogu społecznego nie tylko polskiego, ale i europejskiego.
 
 

Multimedia

Licznik odwiedzin: 1911650
©  Wszelkie prawa zastrzeżone   SGiE 2011
Strona korzysta z plików cookie w celach czysto statystycznych.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ