Menu główne


Sekcje zrzeszone w SGiE


Pismo SGiE NSZZ "S" do MPiPS w sprawie Konwencji MOP nr 176


17-02-2010
Pismo SGiE NSZZ "S" do MPiPS w sprawie Konwencji MOP nr 176


Katowice, 01.02.2010 r.
 
 
Pani
Jolanta Fedak
Minister Pracy
i Polityki Społecznej
Warszawa
 
 
Szanowna Pani Minister
 
25 czerwca 2001 r. Polska ratyfikowała Konwencję MOP nr 176 dot. bezpieczeństwa i zdrowia w kopalniach.
Art. 5 Konwencji zobowiązuje ustawodawstwo krajowe do wyznaczenia władzy odpowiedzialnej za nadzór i regulowanie różnych aspektów bezpieczeństwa i zdrowia w kopalniach.
 
W związku z powyższym zwracam   się do   Pani   Minister z zapytaniem:
 
- jaka instytucja została wyznaczona jako władza odpowiedzialna za nadzór realizacji Konwencji MOP nr 176?
 
Według art. 4 Konwencji władza ta ma szerokie kompetencje jednakże w żadnych dostępnych mi dokumentach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy, Rady Ochrony Pracy oraz Ministerstwa Gospodarki nie znalazłem takich informacji. Przeprowadziłem szereg rozmów telefonicznych m.in. z biurem Pani Minister, Rady Ochrony Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Ministerstwem Gospodarki i nikt nie potrafił udzielić mi odpowiedzi na to pytanie, dlatego zwracam się z tym do Pani Minister.
 
Szanowna Pani Minister,
 
Chciałem się odnieść również do raportu sporządzonego przez Rząd RP za okres od l lipca 2004 r. do 30 czerwca 2009 r. dot. Konwencji nr 176. W dokumencie tym jest wiele nieścisłości oraz stwierdzeń mówiących m.in., że dokumenty wydawane przez Rząd i Parlament w tej sprawie maj ą zabezpieczyć realizację tej Konwencji. Niestety z wiedzy, którą posiadam, dokumenty te nie są realizowane. W raporcie rządowym są takie stwierdzenia jak np:
- strona 7 artykuł 13 ust. 2 c, d, f- pracodawca konsultuje z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkie działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.
 
Stwierdzić należy, iż tylko od punktu l do punktu 5 zapis ten w wielu przedsiębiorstwach górniczych nie jest realizowany.
Pytanie moje również dotyczy stwierdzenia zawartego na stronie 3 w akapicie 4 cyt.: "..realizując powyższy cel, w ramach przeprowadzanych inspekcji, szczególną uwagę zwrócono.......".
Pytam, kto przeprowadzał te kontrole, bo według wcześniej wymienionego przeze mnie artykułu 5 Konwencji nr 176 kompetentne byłyby władze wyznaczone przez ustawodawstwo krajowe.
 
Proszę o szybką odpowiedź.
 
Szanowna Pani Minister, jak wcześniej wspomniałem w raporcie rządowym znalazło się wiele stwierdzeń nieprawdziwych i niemających miejsca w polskim górnictwie a jeżeli takowe były to tylko częściowo. W tej sprawie wystosuję raport do Międzynarodowej Organizacji Pracy, o którym powiadomię Panią Minister.
 
 
Z wyrazami szacunku
 
Kazimierz Grajcarek
Przewodniczący
Sekretariatu Górnictwa i Energetyki
NSZZ „Solidarność”
 
 
Do wiadomości:
1.   Minister Gospodarki,
Przewodniczący Trójstronnej Komisji
ds. Społeczno-Gospodarczych - Pan Waldemar Pawlak
2.   Rada Ochrony Pracy
3.   Państwowa Inspekcja Pracy
 

Multimedia

Licznik odwiedzin: 1911113
©  Wszelkie prawa zastrzeżone   SGiE 2011
Strona korzysta z plików cookie w celach czysto statystycznych.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ